רשומות

מציג פוסטים מתאריך אוגוסט, 2018

בדיקות לתשתית האוטומציה שלנו | סוגי הבדיקות

תמונה
לאחר שבפוסט הקודם  דיברנו על הסיבות לבדיקות תשתית האוטומציה שלנו, היום נצלול לעומק הדברים ונדבר על סוגי הבדיקות השונים. לאחר שהשתכנענו והגענו להבנה שאנחנו עומדים לכתוב קצת (או הרבה) בדיקות לתשתית האוטומציה שלנו, חשוב שנבין אילו אופציות יש לנו, או, באילו דרכים אנחנו יכולים לבדוק את המוצר שלנו. פירמידת הבדיקות - סוגי הבדיקות השונים אני מגדיר את ההיכרות עם פירמידת הבדיקות ואת המחקר והשימוש בה, כאחת התקופות החשובות בקריירה שלי כבודק ומתכנת. בעיני, קריטי שכל בודק ומפתח יכיר את הפירמידה הזו ויבין בדיוק את הסיבה לסדר ולחישבות השלבים בה. הפירמידה מציגה ארבעה רבדים של בדיקות כאשר על כל אחד אכתוב פוסט מפורט בנפרד. כל בדיקה שאנחנו עושים או כותבים נופלת תחת אחד הרבדים הללו. הרבדים השונים וחשיבותם בדיקות יחידה - Unit tests: בעיני ובעיני רבים, בדיקות היחידה הן החשובות ביותר. בבדיקות היחידה נרצה לבדוק את היחידה הקטנה ביותר האפשרית לבדיקה - כמו מחלקה או פעולה. מטרת בדיקות היחידה היא לבדוק את הלוגיקה הספציפית שמבצעת הפעולה ועליהן לבודד משתנים נוספים שאינם הלוגיקה